Ahna i ateljén hos fotograf Lindbohm där hon arbetade.

För drygt etthundra år sedan lade min mormor Ahna fotograferandet bakom sig. Hon hade gift sig med Harald och skulle inte längre ha ett arbete utanför hemmet. I lådor och album fanns foton från ateljén kvar, och det skulle bli fler då Ahnas bror Sven tog sig an fotograferandet. För honom blev det en hobby, och ett rikt socialt liv dokumenterades på bild.

För lite drygt etthundra år sedan, år 1914, föddes Ahnas och Haralds första barn, Sigvard. Det är honom jag har att tacka för det jag vet om personerna på bilderna som finns här. Med ett minne som fascinerar kunde han berätta om människor i familjens närhet – deras namn, sysselsättning, vem de gifte sig med och andra historier och omständigheter som gällde under hans uppväxt och yrkesverksamma liv.

Sigvard är min morbror, men bilderna fanns i lådor och album i mina föräldrars hem. När jag tog mig an denna samling visste jag ingenting om min släkt. Med bilderna som utgångspunkt tittade jag och Sigvard igenom ett stort antal bilder vid två tillfällen. Under ett av dessa tillfällen hade jag en bandspelare med mig som stöd för mitt minne, vilket inte kan mäta sig med Sigvards. Syftet med att samla materialet i denna form är ett försök att foga samman bild, text och prat. Även min pappa Olov och jag gick igenom ett antal bilder med bandspelaren på.

Denna samling foton utgår från min mormor Ahna. Det har ofrånkomligen blivit så att hon har blivit navet i denna samling. Jag skaffade mig en egen kamera som tolvåring ovetande om att jag hade fotografering gemensamt med min mormor. På sätt och vis blir detta även lite av en personlig betraktelse, men jag hoppas att den även kan glädja någon annan.

Nästa steg blir att börja med den verkliga släktforskningen.

Ulla