Ahna som ung

13

111

126

124

12

1

19

18

9

132 Familjen Nordstrand: Olof, Nils, Emma, Ahna och Sven