Olov 1940-tal

23
Olov under chalmerstiden 1942-45.

73
Olov under chalmerstiden 1942-45. I sällskap av chalmeristen Rune Persson.

56
Olov i chalmersmössa 1943.

33
Olov omkring 1944.

48
Gävle 1947.

72
Wille Borgwardt, Olov och okänd. Gävle 1948-49.

37
Olov orienterar, omkring 1946.

65
Olov och Mats utanför bostaden i Gävle. 1948-49.

66b
Olov och Mats. Bostaden i Gävle 1948-49.

30
Grand Centralhotellet i Gävle. Olov stående i mitten?. SPCI, Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen, årsstämma eller dylikt.