Ahna hos fotograf Lindbohm

10

7

8

11

5
Harald, Ahnas bror Sven och Ahna. 1910-tal.

112 Harald, Ahna och Ahnas bror Sven. 1910-tal.

20

17
Ahna i ateljén

163
Lindbohms ateljé.

162-2
Lindbohms ateljé. Troligen Lindbohm själv med Ahna bakom.

161-1
Kan det vara Harry Lindbohm själv?