Harald Johansson

Bilder
Harald

I arkiven
Harald föds den 13 oktober 1882 i Göteborg. Föräldrarna är inflyttade från Angered 1875 där modern kommer ifrån. Harald har en syster, Ellen Augusta Olivia, som är född 1876 (fem månader efter föräldrarnas giftermål). Det föddes även en son i februari 1879 som dog i mässlingen två år senare. Sist bland syskonen föds alltså Harald 1882.

Vid föräldrarnas vigsel är fadern Frans Johansson stenhuggare på Lerjeholm. Modern Anna Christina Andersdotter är lärarinna på Lerjeholm.

Bland annat Sigvard har berättat att Haralds biologiska fader var en stins som hette Svensson. Men jag hittar inte något belägg för detta i arkiven.

I början av oktober 1884 flyttar familjen till en annan adress. I slutet av samma månad flyttar en syster till Haralds far Frans hit. Hon heter Christina och den 15 december föder hon ett barn. Två månader senare dör dock barnet. Ytterligare fyra månader senare, i juni 1885 flyttar Christina härifrån.

På raden under Christina i husförhörsboken finns en Otto Anton Svensson. Denne Otto har flyttat samtidigt från samma adress som familjen Johansson hade till den nya adressen men någon ytterligare upplysning om de har något samband finns inte. Otto flyttar 1895.

I januari 1892 finns det en fosterdotter här, Hildur Josefina Andersson, född 1883-02-18. Hon har flyttat dit från Örgryte och flyttar vidare till St. Mellby i december 1892.

Under nästan hela år 1896 bor även familjen Nordstrand på samma adress – Ahna med mor och far och två bröder.

När familjen flyttar till en ny adress har en notering på Haralds mor tillkommit. Det står "fattig", vad nu det kan innebära.

Haralds syster Ellen fyttar till Norge 1898 efter att ha gift sig med norrmannen Jens Kristian Selmer. (Arkiv Digital) Ellen får en dotter och en son, men skiljer sig så småningom. Dottern, Mildred blir musiker (pianist enligt Sigvard). (www.geni.com)

1899 har Harald flyttat hemifrån och blivit student. Så småningom blir han stationsskrivare och gifter sig 1913 med Ahna Nordstrand. (Arkiv Digital)

Han tog studentexamen 1902. Harald arbetade som förste stationsskrivare på ilgodset vid Bergsslagernas Järnväg, senare vid SJ. (Sigvard)

Ahna och Harald
Den 5 april 1913 gifter sig Ahna med Harald Johansson. De bor i Göteborg (Göteborgs Vasa) och får där tre barn, Sigvard (f.1914), Brita (f.1915) och Kerstin (f.1920).

Mellan mars 1916 och juni 1920 bor det i familjen ett fosterbarn, Karl Adolf Andersson, som är född utom äktenskapet av Anna Elisabet Andersson. Karl Adolf är 12 år när han kommer till familjen, och 16 år när han flyttar därifrån.

Familjen flyttar till Nödinge i december 1925. Två år senare går flytten till Starrkärr. De är registrerade som inflyttade den 13 december 1927. Den 24 december dör Harald. Som dödsorsak anges hjärtfel plus lunginflammation. Harald blev 45 år gammal. (Arkiv digital)

 

Harald Johansson

Namn:
Frans Gustav Harald Johansson

Född år 1882-10-13
Död år 1927-12-24

Föräldrar:
Anna Christina Andersdotter
Frans Ludvig Johansson

Syskon:
Ellen

Gift med:
Ahna Nordstrand
År 1913-04-05
Ort: Göteborg

Barn:
Sigvard f.1914
Britta f.1915
Kerstin f.1920

Orter:
Född i Göteborg
Bosatt i Göteborg
Död i Starrkärr
Begravd i Göteborg

Utbildning:
Studentexamen 1902

Yrke:
Förste sationsskrivare

Arbeten:
Bergsslagens Järnvägar
Statens Järnvägar

Övrigt:

Dokument:

Källor