Olof Nordstrand

Bilder
Olof

Mer om
Olofs syskonskara

I arkiven
Olof är född den 5 mars 1845 i Gärdslöv i Skåne. I födelseboken har han namnet Ola. Han flyttar till Malmö 1861, i utflyttningslängden står han som ”gossen Ola Nilsson”. Jag kan inte hitta honom i Malmö. När han 1873, i december, flyttar till Sköldinge har han titeln schaktmästare och efternamnet Nordstrand.

Olof och Emma
Olof flyttar vidare till Flen i december 1880. I utflyttningslängden från Sköldinge står att han har flyttat till Flen den 10 december 1880. Han gifter sig med Emma Katarina Larsson från Dunker den 30 december 1880. I inflyttningslängden från Flen är inflyttningen daterad till den 5 mars 1881. Den 6 augusti föds Ahna Olga Birgitta, min mormor.

Familjen flyttar till Dalskog i Dalsland i januari 1882. År 1885 bär det av till Stockholm, Katharina församling, i utflyttningslängden är Olof inspektör. I Katharina församlings inflyttningslängd står det att Olof är gårdsförvaltare, och att hemvisten i församlingen är Falkenbg 60. Det finns ingen husförhörslängd för år 1885, ej för 1877 och framåt. I Stockholm föds Sven Olof Laurentius år 1885. I Svens födelsebok står Olof som arbetsförman.

År 1887 har familjen flyttat till Göteborg där Nils Olof Edvin föds i april. I Göteborg flyttar familjen runt i olika församlingar, 1908 har de hamnat i Göteborgs Vasa där Olof dör år 1917. Ahna har gift sig 1913 och flyttat. Nils har flyttat till Stockholm 1913. Sven bor kvar med sin mor till 1928 då även han flyttar till Stockholm. Hustrun Emma Kathrina bor kvar i Göteborg till sin död 1933. (Arkiv Digital)

Olof Nordstrand

Namn:
Olof Nordstrand
Namnbyte

Född år 1845-03-05
Död år 1917-03-03

Föräldrar:
Ana Olsdotter
Nils Larsson

Syskon:
Hanna
Boel
Sven
Ola
Elna
Pehr
Anna
Maria
Kjersti
Bengta
Mer om Olofs syskonskara

Giftermål:
Emma Katarina Larsson
År 1880-12-30
Ort Flen

Barn:
Ahna Olga Birgitta
Sven Olof Laurentius
Nils Olof Edvin

Orter:
Född i Gärdslöv
Bosatt i
Gärdslöv
Malmö
Sköldinge
Flen
Dalskog
Stockholm
Göteborg

Död i Göteborg
Begravd i Göteborg

Utbildning:

Yrke:
Järnvägsbyggmästare

Arbeten: