Emma Nordstrand

Bilder
Emma

I arkiven
Emma är född i Norra Skunders, Nählen i Södermanland den 30 april 1857. Modern heter Brita Stina Carlsdotter och är född i Björnlunda. Fadern Lars Nilsson är brukare på 1/4 mantal, nämndeman och gästgivare i Flen (Flens by no1) dit de flyttat 1867 från Nählen. Här finns även ett antal drängar och pigor, samt Emmas bror Carl Erik som har flyttat hit från Falun 1868, och är nu garvare. Han gifter sig 1872 och bor kvar i Flens by no1.

Det verkar vara mycket människor i rörelse här vid gästgiveriet i Flens by no1. Här finns många drängar och pigor. Några av barnen i familjen Nilsson kommer tillbaka och bor här under korta perioder. Garveriet har säkert legat alldeles intill, då garvaren tillika familjens son och Emmas bror kommer att bo här in på 1880-talet med garverilärlingar och gesäller. År 1882 tar Emmas bror Lars Johan över gästgiveriet.

En fosterflicka, Johanna Fredrika Hellmark (född 1864), flyttar hit från Stockholm i oktober 1879. Hon gifter sig 1883 med organisten, klockaren och skolläraren Per Andersson Thorén och flyttar då till skolhuset i Flen.

Emmas syster Anna Sofia gifter sig med Johannes Thorsling som flyttar hit i februari 1880. Ett par månader senare flyttar de till Tystberga. (Arkiv Digital)

Se mer om Emmas syskonskara.

Emma och Olof
Emma gifter sig med Olof Nordstrand sig med Olof Nordstrand i december 1880. De bor då på samma adress som Emmas föräldrar i Flens by. Den 6 augusti föds Ahna Olga Birgitta, min mormor.

Familjen flyttar till Dalskog i Dalsland i januari 1882. År 1885 bär det av till Stockholm, Katharina församling, i utflyttningslängden är Olof inspektör. I Katharina församlings inflyttningslängd står det att Olof är gårdsförvaltare, och att hemvisten i församlingen är Falkenbg 60. Det finns ingen husförhörslängd för år 1885, ej för 1877 och framåt. I Stockholm föds Sven Olof Laurentius år 1885. I Svens födelsebok står Olof som arbetsförman.

År 1887 har familjen flyttat till Göteborg där Nils Olof Edvin föds i april. I Göteborg flyttar familjen runt i olika församlingar, 1908 har de hamnat i Göteborgs Vasa där Olof dör år 1917. Ahna har gift sig 1913 och flyttat. Nils har flyttat till Stockholm 1913. Sven bor kvar med sin mor till 1928 då även han flyttar till Stockholm. Emma flyttar till Göteborgs Domkyrkoförsamling 1929 där hon bor till sin död 1933. (Arkiv Digital)

 

 

Emma Nordstrand

Namn:
Emma Katarina
Född Larsdotter
Gift Nordstrand

Född år 1857-04-30
Död år 1933-06-06

Föräldrar:
Lars Nilsson
Brita Stina Carlsdotter

Syskon:
Lars Eric (blev 19 dagar)
Carl Eric
Christina Charlotta
Lars Johan
Anna Sophia (Sofie)
Nils August (blev 2 år)
Pehr Gustaf (blev 1 år)
Edla Augusta

Giftermål:
Olof Nordstrand
År 1880-12-30
Ort Flen

Barn:
Ahna Olga Birgitta
Sven Olof Laurentius
Nils Olof Edvin

Orter:
Född i Nählen, Dunker (Södermanland)
Bosatt i
Nählen
Flen
Dalskog
Stockholm
Göteborg
Död i Göteborg
Begravd i Göteborg