Ahna Ekeland

Bilder
Ahna som ung
Ahna hos fotograf Lindbohm
Ahna, lite äldre

I arkiven
Ahna föds den 6 august 1881 i Flen. Föräldrarna, Emma och Olof, har då varit gifta i 7 månader och 7 dagar, vilket är noterat i födelseboken. Fadern Olof Nordstrand, som arbetar vid järnvägen, har flyttat en del sedan tidigare, och i februari 1882 flyttar familjen till Dalskog i Dalsland. Tre år senare går flytten till Stockholm, Katarina församling, Falkenbergsgatan 60.

I Stockholm kan jag inte följa dem, men Ahna får en bror, Sven, som föds i Stockholm i juni 1885. I Stockholm har Olof titeln gårdsförvaltare på Falkenbergsg. 60.

I augusti 1886 flyttar familjen till Göteborg. Där föds Ahnas andra bror i april 1887. Familjen flyttar sedan runt en del i Göteborg. Nu har Olof titlar som järnvägsarbetarförman och järnvägsbyggmästare.(Arkiv digital)

Under nästan hela år 1896 bor även familjen Johansson på samma adress – Haraldmed mor och far och syster.

1910 arbetar Ahna som fotografbiträde. (Sveriges befolkning 1910)

Ahna och Harald
Den 5 april 1913 gifter sig Ahna med Harald Johansson. De bor i Göteborg (Göteborgs Vasa) och får där tre barn, Sigvard (f.1914), Brita (f.1915) och Kerstin (f.1920).

Mellan mars 1916 och juni 1920 bor det i familjen ett fosterbarn, Karl Adolf Andersson, som är född utom äktenskapet av Anna Elisabet Andersson. Karl Adolf är 12 år när han kommer till familjen, och 16 år när han flyttar därifrån.

Familjen flyttar till Nödinge i december 1925.

Änka
Två år senare går flytten till Starrkärr. De är registrerade som inflyttade den 13 december 1927. Den 24 december dör Harald. Som dödsorsak anges hjärtfel plus lunginflammation. (Arkiv digital)

Ahna och de tre barnen flyttar till Göteborg i april 1928. Efter ytterligare två flyttar bor de 1936 i Johanneberg (Göteborg). Längre kan jag inte följa dem (församlingsboken sträcker sig ända till 1959 och är därmed inte tillgänglig eftersom sekretess gäller i 70 år). (Arkiv digital)

År 1940 bor Ahna med Kerstin i kvarteret Stjärtmesen Nr3. Nu heter de Ekeland, så någon gång mellan 1936 och 1940 har de bytt namn. Kerstin har börjat arbeta, då hon här har fått titeln f.s. kontorist. (Sveriges befolkning 1940)

År 1950 bor Ahna ensam på Anders Zornsgatan 25 E i Göteborg. (Sveriges befolkning 1950)

År 1960 bor Ahna i Hägersten, Stockholm med adress Klubbacken 25, inflyttad 1953. (Sveriges befolkning 1960)

I december 1961 går flytten till Mönsterås dit Kerstin med familj har flyttat under hösten. (Arkiv digital)

Ahna dör 1969-08-31 i Mönsterås.

Ahna Ekeland

Namn:
Ahna Olga Birgitta
Född Nordstrand
Gift Johansson
Namnbyte till Ekeland någon gång mellan 1936 och 1940

Född år 1881-08-06
Död år 1969-08-31

Föräldrar:
Emma Larsson
Olof Nordstrand

Syskon:
Sven Nordstrand
Nils Nordstrand

Gift med:
Harald Johansson
År 1913-04-05
Ort Göteborg

Barn:
Sigvard f.1914
Britta f.1915
Kerstin f.1920

Orter:
Född i Flen
Bosatt i
Flen
Dalskog
Stockholm
Göteborg
Nödinge
Starrkärr
Göteborg
Stockholm
Mönsterås
Död i Mönsterås
Begravd i Göteborg

Arbeten:
Fotograf/kopist hos Lindbohm i Göteborg
Fotograf/kopist hos Fritz Bruse i Göteborg